Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3806
Title: Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii
Other Titles: Sport in International Relations – an Introduction to Theory
Authors: Karczewski, Maciej
Keywords: sport
stosunki międzynarodowe
dyplomacja
euro
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 11-25
Abstract: Artykuł koncentruje się na ukazaniu roli sportu w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostały trzy podstawowe aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, ukazano sport jako narzędzie w rękach dyplomacji, które bierze czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych. Po drugie, przedstawiono sport w roli katalizatora, który może stanowić czynnik przyśpieszający lub inicjujący określone procesy i wydarzenia w sferze politycznej. Po trzecie, ukazano sport jako nośnik określonych wartości oraz symboli istotnych z punktu widzenia polityki. The article depicts the role of sport in international relations. Three basic aspects are described. First of all, sport is shown as a tool in diplomacy that takes an active part in making communication easier among all the participants of international relations. Secondly, sport is presented as a factor which can accelerate or even initiate certain processes and events in a public sphere. Finally, the role of sport as a carrier of some vital values and symbols is also underlined.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3806
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karczewski.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.