Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3809
Title: Recepcja idei olimpizmu w XX wieku
Other Titles: The Perception of Olympic Games Movement in the 20th Century
Authors: Jancz, Joanna
Łuczkiewicz, Hanna
Keywords: sport
olimpiada
igrzyska
olimpizm
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 57-70
Abstract: Artykuł koncentruje się na ideałach ruchu olimpijskiego oraz ich współczesnym odbiorze. Autorki wyjaśniają znaczenie olimpizmu oraz jego cele oparte na pokoju i poszanowaniu ludzkiej godności. Przedstawiono genezę oraz ewolucję wartości, na których oparto ideę ruchu olimpijskiego. The article focuses on Olympic Games movement values and their contemporary perception. The writers explain the meaning of Olympic Games values and their goals that are based on peace and respect of people’s dignity. The origin and evolution of these values are described.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3809
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jancz-luczkiewicz.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.