Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3831
Title: Etyczny bunt w reżimie demokratycznym
Other Titles: An Ethical Riot in the Democratic Regime
Authors: Baluch, Michał
Keywords: etyka
bunt
kontestacja
demokracja
opozycja
reżim
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 199-213.
Abstract: After twenty years of a democratic regime in Poland, one can see its condition. There are three categories of a riot - “the narrowest”, “narrow” and “wide”. The article presents the examples of each type and the cause of their existence. Sometimes it results from the fashion or the reality is somehow changed. These changes may be fragmentary or they may affect the whole society. The article discusses this differentiation. To become a rebel, many obstacles must be overcome.
Dwadzieścia lat istnienia reżimu demokratycznego w Polsce pozwala przyjrzeć się jego kondycji. Wolność, liberalizm jako fundamentalne wartości winny sprawiać, że kontestacja może zostać przeprowadzona bez problemu. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Wyróżnia się przez to trzy kategorie buntu ze względu na zakres: najwęższy, wąski oraz szeroki. Artykuł prezentuje przykłady poszczególnych typów i przyczynę takiego podziału. Czasami bunt wynika bowiem z mody, czasami kontestator zmienia rzeczywistość, ale w wąskim wymiarze, a czasami zmiany są fundamentalne, dotykają całości społeczeństwa. Skoro tak jest, to muszą istnieć przyczyny tego ograniczenia. W artykule można znaleźć odpowiedź tego zróżnicowania. Wynika z tego, iż wiele ograniczeń należy pokonać, aby stać się buntownikiem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3831
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baluch.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.