Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaluch, Michał-
dc.date.accessioned2012-11-19T10:19:51Z-
dc.date.available2012-11-19T10:19:51Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRefleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 199-213.pl_PL
dc.identifier.issn2081-8270-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3831-
dc.description.abstractAfter twenty years of a democratic regime in Poland, one can see its condition. There are three categories of a riot - “the narrowest”, “narrow” and “wide”. The article presents the examples of each type and the cause of their existence. Sometimes it results from the fashion or the reality is somehow changed. These changes may be fragmentary or they may affect the whole society. The article discusses this differentiation. To become a rebel, many obstacles must be overcome.pl_PL
dc.description.abstractDwadzieścia lat istnienia reżimu demokratycznego w Polsce pozwala przyjrzeć się jego kondycji. Wolność, liberalizm jako fundamentalne wartości winny sprawiać, że kontestacja może zostać przeprowadzona bez problemu. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Wyróżnia się przez to trzy kategorie buntu ze względu na zakres: najwęższy, wąski oraz szeroki. Artykuł prezentuje przykłady poszczególnych typów i przyczynę takiego podziału. Czasami bunt wynika bowiem z mody, czasami kontestator zmienia rzeczywistość, ale w wąskim wymiarze, a czasami zmiany są fundamentalne, dotykają całości społeczeństwa. Skoro tak jest, to muszą istnieć przyczyny tego ograniczenia. W artykule można znaleźć odpowiedź tego zróżnicowania. Wynika z tego, iż wiele ograniczeń należy pokonać, aby stać się buntownikiem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznańpl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectbuntpl_PL
dc.subjectkontestacjapl_PL
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectopozycjapl_PL
dc.subjectreżimpl_PL
dc.titleEtyczny bunt w reżimie demokratycznympl_PL
dc.title.alternativeAn Ethical Riot in the Democratic Regimepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baluch.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.