Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3985
Title: POLITYKA HISTORYCZNA I JEJ GRANICE
Other Titles: HISTORICAL POLITICS AND ITS LIMITATIONS
Authors: Machnikowski, Michał
Keywords: polityka historyczna
pamięć zbiorowa
tożsamość
Michel Foucault
historical politics
collective memory
identity
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 225-237
Abstract: Tematem artykułu jest charakterystyka rozwiniętego w pierwszej dekadzie XXI w. dyskursu polskiej polityki historycznej (polityki pamięci), a także jego ograniczenia. Są nimi – po pierwsze – zewnętrzna opozycja ze strony części środowiska historyków oraz po drugie – wewnętrzne założenia dyskursu (założenie o homogeniczności podmiotu zbiorowej pamięci; założenie o elitarnym charakterze dyskursu; centralne znaczenie kategorii narodu). Alternatywną konceptualizację problemu relacji między historią i pamięcią a polityką można znaleźć między innymi w pracach Michela Foucaulta.
*The paper addresses the discourse of historical politics developed in Poland in the first decade of the 21st century, as well as its limitations caused by the opposition of many of professional historians and by some implicit assumptions, such as the assumption of the homogeneity of the subject of collective memory; the assumption of the elite character of the discourse; or the nation as a central category. An alternative account of relations between history, memory and politics can be found, among others, in the works of Michel Foucault.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3985
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machnikowski Michał Polityka historyczna i jej granice.pdf149.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.