Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4003
Title: OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
Other Titles: THE ELDERLY IN THE HEALTH CARE SYSTEM
Authors: Pieprzyk, Maria
Pieprzyk, Paulina
Keywords: opieka geriatryczna
geriatiric care
system ochrony zdrowia
health care system
starzenie się
ageing
starzenie się społeczeństwa
ageing society
choroby wieku starczego
diseases of old age
profilaktyka gerontologiczna
geriatric preventive care
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 175-188
Abstract: Artykuł przedstawia sytuację osób starszych w systemie ochrony zdrowia. Stan zdrowia osób starszych charakteryzuje się wielochorobowością i przewlekłością, dlatego ich leczenie wymaga holistycznego, kompleksowego podejścia. Opieka geriatryczna jest powszechnie uznaną metodą leczenia seniorów, spełniając bowiem wymóg powszechności, wysokiej jakości, kompleksowości zaspakajania złożonych potrzeb zdrowotnych osób starszych, pozwala na zredukowanie kosztów leczenia. W polskim systemie ochrony zdrowia opieka geriatryczna jest marginalizowana, a wręcz pomijana. Istniejące rozwiązania prawne nie sprzyjają rozwojowi geriatrii, mimo że ta dziedzina medycyny uznana została za priorytetową. Artykuł porusza również problematykę profilaktyki gerontologicznej i edukacji zdrowotnej, które pozwolą przygotować się do zdrowej starości.
*Two major socioeconomic trends are currently changing the terrain of the elderly care – the population is ageing and the geriatric health care system is under an increasing strain. This will soon pose serious challenges for the public health system along with the state budget and family finances. Healthy ageing must become a priority objective for both the population and personal health services and to address the task will require innovative prevention programming. Despite the rising health care costs, the public health care system is poorly managed, fragmented and depersonalised. The ageing of the population means that more senior citizens will need care for longer periods of time, and the strain on the health care system will continue to intensify. Already today many health care institutions have a limited capacity to respond adequately to the needs of the ageing population. What is more, geriatric care differs from standard adult health care because it focuses on the unique needs of the elderly person. The aged body is physiologically different from the younger adult body, and in the old age the decline of various organ systems becomes more manifest.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4003
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. MARIA PIEPRZYK, PAULINA PIEPRZYK RPEIS 3-2012.pdf148.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.