Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4083
Title: Postoje současných českých spisovatelů k mateřštině
Other Titles: The attitudes of contemporary Czech writers in relation to the native language
Authors: Štěpán, Josef
Keywords: Český jazyk
Czech language
Mluvnice
Grammar
Jazykové prostředky
Language measures
Názory současných českých spisovatelů
Views of contemporary Czech writers
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka, 2012, nr 3, s. 214-224
Abstract: Článek uvádí na základě široké excerpce názory současných českých spisovatelů na jejich těsnou spjatost s mateřským jazykem, s rodnou zemí a kulturou a na kvality češtiny. Všímá si také postojů spisovatelů k jazykovým prostředkům, které jsou pro český jazyk charakteristické. Spisovatelé při svém vyjadřování o češtině často reflektují její vztah k cizím jazykům.
On the basis of the extensive excerption, the article deals with the contemporary Czech writers’ opinions of on their close connections with their mother-tongue language, native country and its culture and the qualities of the Czech language. The author focuses also on the attitudes of the writers to the means of language that are characteristic of the Czech language. In connection with the Czech language, the writers often reflect their relationship to foreign languages.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4083
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepan.pdf123.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.