Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4120
Title: W zawieszeniu. Portrety jurodiwych w powieściach Fiodora Dostojewskiego
Authors: Kołodziejczak, Jagoda
Issue Date: 2008
Publisher: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Citation: Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog, 2009, nr 1, s. 83-88.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4120
ISBN: 978-83-927823-1-5
Appears in Collections:Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog, 2009, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
083-088.pdf93.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons