Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4173
Title: Bezrobocie. Praca - możliwość zaspokajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić
Authors: Słupska-Kwiatkowska, Kamila
Keywords: bezrobocie
wsparcie
praca socjalna
problem społeczny
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kamila Słupska-Kwiatkowska, Bezrobocie. Praca - możliwość zaspokajania potrzeb - perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić, (w:) Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 53-71.
Abstract: Autorka podejmuje zagadnienia związane ze wsparciem osób bezrobotnych w kontekście sektora pomocy społecznej. Przedstawia zarówno teoretyczne ujęcie wciąż aktualnego problemu społecznego, a mianowicie braku pracy, jak i analizuje aspekt praktyczny w postaci pracy socjalnej z klientami bezrobotnymi, zwracając uwagę m.in. na: rolę ośrodków pomocy społecznej i ich współpracę z powiatowymi urzędami pracy, zatrudnienie socjalne (centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zatrudnienie wspierane) oraz programy lokalne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4173
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila_Słupska-Kwiatkowska,_Bezrobocie_Praca-możliwość_zaspokajania_potrzeb-perspektywy.pdf343.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.