Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4214
Title: Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Polsce
Authors: Wachowiak, Anna
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16, s. 227-243
Description: Referat wygłoszony podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ramach grupy ad hoc „Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4214
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Anna_Wachowiak_Poznanska socjologiczna szkola badan nad rodzna_227-243.pdf492.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.