Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4282
Title: Oddziaływania probacyjne wobec osób w konflikcie z prawem (doświadczenia amerykańskie)
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Keywords: probacja
reintegracja
środowisko lokalne
kara
więzień
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Ministerstwo Sprawiedliwości
Citation: Probacja, nr 3-4, 2012, s. 92-115.
Abstract: Jednym z najbardziej zróżnicowanych i jednocześnie najdynamiczniej rozwijających się systemów probacji jest system amerykański. Artykuł przedstawia jego genezę, charakterystykę, podstawowe zasady oraz przykłady programów resocjalizacyjnych wykorzystywanych w obszarze probacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4282
ISSN: 1689-6122
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Barczykowska Oddziaływania probacyjne wobec osób w konflikcie z prawem.pdf194.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.