Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4322
Title: Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy
Authors: Kołek, Paweł
Keywords: Beneluks
integracja europejska
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011, s. 439-452.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4322
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
439-452.pdf89.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.