Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4355
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSikora, Marek. Promotor-
dc.contributor.authorZahorodna, Katarzyna-
dc.date.accessioned2013-02-07T11:12:56Z-
dc.date.available2013-02-07T11:12:56Z-
dc.date.issued2013-02-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4355-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofiipl_PL
dc.description.abstractW pracy próbowałam wskazać, jak wraz z rozwojem empirycznych nauk o systemach poznawczych, zmienia się filozoficzne rozumienie istoty i działania ludzkiego umysłu ze szczególnym uwzględnieniem zmian kategorii reprezentacji mentalnej. Analizowałam zatem kwestie związane z reprezentowaniem mentalnym, ujawniające się na gruncie koncepcji poznania ucieleśnionego lub te problemy związane z koncepcjami reprezentacji w filozofii umysłu i w kognitywistyce, które powodują konieczność zmiany tego pojęcia, a tym samym prowadzą do nowego ujmowania samego poznania. W kolejnych rozdziałach przedstawiam zatem pojęcie reprezentacji umysłowej tak, by możliwe było wskazanie obszarów sporu, które ono generuje. Szczególnie istotne były w tym kontekście stanowiska określane jako teorie psychosemantyczne. Dalej zajęłam się referowaniem najnowszych koncepcji tego, jak przebiegają procesy poznawcze i czym jest umysł. Analizowałam stanowiska poznania ucieleśnionego, usytuowanego, rozproszonego oraz dynamicznego. Następnie zaś przedstawiłam trzy podstawowe kwestie problematyczne, które wiążą się z reprezentacjami umysłowymi na gruncie rozszerzonego poznania. Były to zagadnienia związane z nabywaniem treści przez reprezentacje (propozycje internalizmu i eksternalizmu treści umysłu), następnie zagadnienia architektury umysłu, czyli form reprezentacji mentalnych (komputacjonizm, koneksjonizm a stanowisko dynamiczne) oraz kwestia kontrowersyjnych reprezentacji ucieleśnionych, a także pojęcie tzw. reprezentacji zorientowanych-na-działanie, postulowanych jako kluczowe elementy procesów rozumowania umysłu rozszerzonego.pl_PL
dc.description.abstractIn my dissertation I tried to show how – in a context of a development of empirical sciences of cognitive systems – a philosophical notion of the human mind changes. In particular my interest was in the concept of the mental representation. I analyzed issues connected with the processes of mental representing within the frame of an embodied, embedded cognitive science. Some of that issues result in the need for change of the concept of the mental representation, and even of the concept of the mind itself. In consecutive chapters I analyzed the notion of the mental representation and the idea of how the representation acquire its content (viz. three basic psychosemantic theories). After, I presented some new approaches to cognition. These were the concepts of the embodied, embedded, distributed and dynamic cognition. In the next part of my dissertation I presented three main problem spaces in which our understanding of the mental representation fails and meets with obstacles in the context of these new trends in cognitive science. I was analyzing the issue of elements of the emergence basis for the mental state (views of internalism and externalism of the mental content). Another problem was the issue of the mind architecture, i.e. the problem of forms of mental representations (philosophical and cognitive sciences positions of computationism, connectionism and the dynamical conception of the mind). The final problem concern so called embodied representations or action-oriented representations. Those forms of representations are the most important in the theory of the extended mind.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectReprezentacja umysłowapl_PL
dc.subjectMental representationpl_PL
dc.subjectSystem poznawczypl_PL
dc.subjectCognitive systempl_PL
dc.subjectUmysłpl_PL
dc.subjectMindpl_PL
dc.subjectUcieleśnieniepl_PL
dc.subjectEmbodimentpl_PL
dc.subjectRozproszeniepl_PL
dc.subjectDistributionpl_PL
dc.titleProblem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczychpl_PL
dc.title.alternativeThe problem of mental representations in the extended cognitive systemspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahorodna Problem reprezentacji umysływych w rozszerzonych systemach poznawczych.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.