Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/441
Title: Polimorfizm i właściwości dielektryczne kryształów dabco·HA(HA = HI, HBr, HClO4)
Other Titles: Polimorfizm i właściwości dielektryczne kryształów dabco·HA(HA = HI, HBr, HClO4)
Authors: Olejniczak, Anna
Advisor: Katrusiak, Andrzej. Promotor
Keywords: wysokociśnieniowa krystalizacja
high-pressure crystallization
polimorfizm
polymorphism
właściwości dielektryczne
dielectric properties
wiązania wodorowe
hydrogen bonds
Issue Date: 9-Jun-2010
Abstract: Ważnym zapotrzebowaniem współczesnej elektroniki są materiały o wyjątkowych właściwościach dielektrycznych. Potrzeby te wynikają z postępującej miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, wzrostu prędkości ich działania i poszukiwania efektywnych sposobów elektronicznego zapisywania informacji oraz magazynowania energii elektrycznej. Jednym z kierunków poszukiwań są materiały ferroelektryczne i relaksory z wiązaniami wodorowymi NH+···N. W ramach rozprawy podjęłam badania polimorfizmu, wiązań wodorowych typu NH+∙∙∙N oraz innych słabych oddziaływań. Jako obiekt badań wybrałam najciekawsze z kompleksów 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu z kwasami HBr i HI (dabcoHI oraz dabcoHBr), ze względu na ich unikatowe właściwości i potencjalne zastosowania, oraz ferroelektryczny kompleks z HClO4 (dabcoHClO4). W wysokim ciśnieniu kryształy nowych odmian polimorficznych otrzymałam z substancji rozpuszczonej w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku, przeprowadziłam krystalizację, a następnie wykonałam dyfrakcyjne badania strukturalne. Największą różnorodnością polimorficzną charakteryzuje się dabcoHI, który występuje, w co najmniej dziesięciu odmianach polimorficznych. Przeprowadzając badania dabcoHBr potwierdziłam, że kompleks ten tworzy jedynie dwie odmiany polimorficzne. Dla dabcoHClO4 odkryłam nową odmianę wysokociśnieniową, inną od wcześniej znanych pięciu odmian w ciśnieniu atmosferycznym.
Materials with exceptional dielectric properties are coveted for electronic applications. It results from the miniaturization process of electronic devices, increasing their working speed and searching for effective ways of information and energy storage. The NH+···N hydrogen bonded ferroelectrics and relaxors are the materials with the desired properties. In this work I studied the polymorphism, NH+···N hydrogen bonds and other intermolecular interactions. As the objects of my research I chose the 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane complexes with HBr and HI (dabcoHI and dabcoHBr), because of their exceptional properties and potential applications, and the ferroelectric complex of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane with HClO4. I obtained the crystals of new polymorphs at high pressure from the substance dissolved in water, methanol or ethanol, crystallized them and carried out the diffraction measurements. My studies revealed that dabcoHI forms at least ten polymorphs, dabcoHBr forms only two polymorphs and for dabcoHClO4 I obtained one new high-pressure form, different from those five obtained previously at atmospheric pressure.
Description: Wydział Chemii: Zakład Chemii Materiałów
URI: http://hdl.handle.net/10593/441
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca.pdf25.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.