Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4600
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Przyjemski, Stanisław M.
Issue Date: 2009
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, 2009, z. 4, s. 276-278
Abstract: Zbigniew Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, ss. 342.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4600
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_Przegląd piśmiennictwa_Stanislaw_M_Przyjemski_276-278.pdf138.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.