Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4625
Title: Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
Other Titles: The Position and Role of Local Media in the Modern Information Society
Authors: Kowalczyk, Ryszard
Keywords: Media lokalne
Społeczeństwo informacyjne
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, 2011, s. 65-80.
Abstract: Autor podejmuje problematykę usytuowania mediów lokalnych w miejscowym układzie informacyjnym. Zagadnienie to rozważa w perspektywie medioznawczej, odwołując się do wyników badań, jakie podejmowano w mijającym dwudziestoleciu, czyli po 1989 roku. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych obszarów analizy mediów lokalnych jako ważnego uczestnika dialogu i forum wymiany argumentów w lokalnym systemie informacyjnym. Autor zwraca uwagę na konsekwencje społeczne i polityczne dwóch zasadniczych paradygmatów funkcjonowania mediów lokalnych, a mianowicie wolności słowa i odpowiedzialności za słowo, rozważanych nie tylko w perspektywie realizacji prawa dostępu do informacji, ale również w perspektywie społecznej odpowiedzialności mediów za rozpowszechniane informacje.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4625
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
065-080.pdf96.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.