Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4630
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Dajczak, Wojciech
Issue Date: 2009
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, 2009, z. 3, s. 221-223
Abstract: Prawo wobec wyzwań współczesności, red. Bartosz Guzik, Natalia Buchowska, Paweł Wiliński, tom V, Poznań 2008, ss. 486.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4630
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Przegląd piśmiennictwa_Wojciech_Dajczak_221-223.pdf134.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.