Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4644
Title: Strategie podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych: perspektywa neurokognitywistyki rozwojowej
Other Titles: Strategies of improving the quality of life of people with disabilityL: a developmental neuroscience perspective
Authors: Błaszak, Maciej
Brzezińska, Anna Izabela
Przybylski, łukasz
Keywords: Developmental potential
Developmental systems theory
Epiogenetic theory of development
Human phenotype
Models of disability
Quality of life
Universal design
Wellbeing
Issue Date: 2010
Citation: Nauka, 2010, 1, 115-138.
Description: Jednym z fundamentalnych problemów, i to o charakterze wielkiego wyzwania teoretycznego, psychologii zajmującej się diagnoza i projektowaniem pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności jest stopień plastyczności ich zachowania. Czy ich czasem znacznie odmienna sprawność umysłowa i motoryczna jest ściśle determinowana przez ich materiał genetyczny, czy też jest rezultatem okoliczności poznawczych, społecznych i materialnych, w których ludzie ci się znaleźli? Nauka o procesach poznawczych człowieka ujmowanych w perspektywie rozwojowej (developmental neuroscience), a także biologia ewolucyjna dostarczają wielu dowodów na to, iż fenotypy ludzkie – również te poznawcze – są kształtowane i modyfikowane przez środowiska, w których dane osoby się znalazły. Brak w trudnych sytuacjach pomocy ze strony osób z najbliższej rodziny, brak przyjaciół, grup towarzyskich, adekwatnych do potrzeb i zmniejszonej w jakimś zakresie sprawności ofert edukacyjnych i zawodowych czy wreszcie brak poczucia bezpieczeństwa finansowego mogą uwypuklić istnienie niepełnosprawności lub wręcz je wygenerować (Branson, Miller, 2002). Z drugiej strony odpowiednio skonstruowane otoczenie może zminimalizować przejawy dysfunkcji umysłowych i ruchowych, podwyższając dobrostan psychiczny osób nie tylko z już prawnie orzeczonymi niepełnosprawnościami (tzw. niepełnosprawność prawna) (OECD, 2003; Barton, 2006), ale także osób, które czuja się nie w pełni sprawne, choć nie mają odpowiedniego potwierdzającego to orzeczenia (tzw. niepełnosprawność biologiczna).
URI: http://hdl.handle.net/10593/4644
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010 NAUKA 1 MBłaszak ABrzezińska ŁPrzybylski Strategie podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych - universal design.pdf317.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.