Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4650
Title: Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS)1
Other Titles: Polish adaptation of Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Piotrowski, Konrad
Issue Date: 2010
Citation: Polskie Forum Psychologiczne, 15 (1), 2010, s. 66-84.
Abstract: The paper presents the Dual-Cycle Model of Identity Formation, a theory formulated in recent years by researchers from the Catholic University of Leuven, Belgium, as well as a questionnaire created to verify the assumptions of this theory – the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS). The authors make an overview of results of studies carried out using DIDS and describe the development process of the questionnaire itself. Since DIDS is currently being adapted for application in Poland, reports of the progress of the adaptation process and ratings of the psychometric value of this questionnaire are presented as well.
Sponsorship: Artykuł przygotowany w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010. Lider projektu to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partner naukowy - SWPS w Warszawie. Kierownik Zespołu Badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska. Informacje o projekcie: www.aktywizacja2.swps.pl
Description: Artykuł prezentuje sformułowaną w ostatnich latach przez badaczy z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii teorię Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości (Dual-Cycle Model of Identity Formation) oraz narzędzie stworzone w celu weryfikacji założeń tej koncepcji – Skalę Wymiarów Rozwoju Tożsamości (Dimensions of Identity Development Scale; DIDS). Dokonano przeglądu wyników badań zrealizowanych z zastosowaniem skali DIDS oraz zaprezentowano proces powstania samego narzędzia. Skala DIDS jest aktualnie adaptowana do polskich warunków. Przedstawiono doniesienia na temat dotychczasowego przebiegu procesu adaptacji oraz wskaźniki wartości psychometrycznej narzędzia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4650
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009 STUDIA PSYCHOLOGICZNE AB i KP Diagnoza statusów tożsamości.pdf569.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.