Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/468
Title: Eksperymenty optymalne ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływania
Other Titles: Optimal experiments with respect to the given criteria in the interference models
Authors: Różański, Rafał
Advisor: Markiewicz, Augustyn. Promotor
Keywords: Model współoddziaływania
Interference model
Układy D-optymalne
D-optimality
Układy E-optymalne
E-optimality
Spójność
Connectedness
Macierz informacji
Information matrix
Issue Date: 30-Jun-2010
Abstract: W eksperymentach, w których obiekty wzajemnie na siebie oddziałują, można rozważać blokowy model współoddziaływania z efektami sąsiedztwa. Układami uniwersalnie optymalnymi w tym modelu są kołowe układy zrównoważone ze względu na sąsiedztwo. Jednak dla wielu parametrów układu takie układy nie istnieją. W takiej sytuacji można rozważać układy optymalne ze względu na wybrane kryteria. Rozważanymi w pracy kryteriami są D- oraz E-optymalność. Układy D- oraz E-optymalne w modelach współoddziaływania zostały scharakteryzowane w klasach układów o blokach kompletnych dla specyficznej liczby bloków. Ponadto w pracy zostały scharakteryzowane układy spójne w modelach współoddziaływania.
The interference model with neighbor effects describes the experiments in which the response to a treatment can be affected by other treatments. It is known, that circular neighbor balanced designs are universally optima under this model. However, such designs exist only for some combinations of design parameters. The aim of the dissertation is to characterize the D- and E-optimal complete block designs under the interference model with neighbor effects over the class of complete block designs with specified numbers of blocks. Some additional results on designs connectedness are also given.
Description: Wydział Matematyki i Informatyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/468
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_dr_RR.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.