Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4737
Title: O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego
Authors: Wiatrowski, Przemysław
Keywords: poetyka
składniki strukturalne a spójność tekstów epistolarnych
teksty epistolarne
listy Marii Konopnickiej
analiza tekstów epistolarnych
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s. 127-142
Abstract: W artykule poddano analizie 163 listy Marii Konopnickiej do jej stryja, Ignacego Wasiłowskiego. Opisem objęto składniki strukturalne, które zapewniają wypowiedziom poetki spójność: człony inicjalne (zwroty do adresata, segmenty wstępne) oraz człony finalne (segmenty rozwiązujące kontakt, segmenty identyfikujące nadawcę). Z poczynionych obserwacji wynika, że zdecydowana większość tekstów charakteryzuje się uchwytnymi, występującymi często w wielu wariantach, sygnałami terminalnymi. W nielicznych tylko wypowiedziach dochodzi do ich redukcji.
163 letters of Maria Konopnicka to her paternal uncle Ignacy Wasiłowski have been analysed. The following structural elements, which provide cohesion to the letters of the authoress have been described: initial parts (salutation, introductory segments) and final parts (complimentary close segments, sender’s identification elements). The analysis proves that a vast majority of texts feature noticeable terminal signals which often occur in many variants. Their reduction is observed only in a few cases.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4737
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Wiatrowski.pdf251.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.