Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4786
Title: Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników
Authors: Macko, Maciej
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Macko, Maciej, Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników, 2009, ss. 268
Abstract: Liczba prac podejmujących kwestię sprawiedliwości organizacyjnej z perspektywy psychologii zarządzania jest na polskim rynku znikoma. Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie:"W jaki sposób organizacja jest w stanie wzbudzić wśród własnych uczestników, czyli pracowników, tak negatywne oceny i nastawienia, że zdolni są oni w rezultacie działać na jej szkodę?" Książka zawiera szczegółową analizę tego zjawiska oraz możliwe konsekwencje naruszania poczucia sprawiedliwości organizacyjnej. Wyniki mają służyć wyjaśnianiu zachowań pracowników, którzy doświadczyli zarówno sprawiedliwego traktowania, jak i rażących niesprawiedliwości w relacjach z pracodawcą. z uwagi na podjęty problem książka adresowana jest głównie do osób zajmujących się patologiami organizacyjnymi. Warto wiedzieć, co dzieje się w firmach, w których pracownicy czują się oszukiwani.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4786
ISBN: 978-83-62243-08-2
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej_Macko.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.