Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/488
Title: Ukraina w koncepcjach federacyjnych Leona Wasilewskiego
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Leon Wasilewski
Ukraina
Józef Piłsudski
Koncepcja federacyjna
Issue Date: 2000
Publisher: Wydawnictwo Secesja
Citation: Michał Bohun, Janusz Goćkowski (red.), Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich. Kraków: Wyd. Secesja, 2000, s. 57-68.
Abstract: Artykuł przedstawia poglądy i koncepcje polityczne na kwestię ukraińską rozwijane przez Leona Wasilewskiego. W artykule analizowane są poglądy Wasilewskiego na proces formowania się narodu ukraińskiego, zasady polityki narodowościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, wschodnią granicę Polski i zasady federacji polsko-ukraińskiej w latach 1917-1921.
URI: http://hdl.handle.net/10593/488
ISBN: 83-87345-76-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_LW.pdf888.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.