Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/491
Title: Między afirmacją a izolacją od świata. Rekonstrukcja baptystycznej duchowości okresu międzywojennego
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: baptyzm
duchowość
sekta
Kościół
Ernst Troeltsch
Issue Date: 2000
Publisher: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Citation: Zeszyty Filozoficzne, 2000, nr 8, s. 53-67
Abstract: W artykule tym postawiony zostaje problem w jakim stopniu wyznanie baptystyczne okresu międzywojennego w Polsce odwołując się do znanej typologii Ernsta Troeltscha kościół/sekta wykazywało cechy organizacji kościelnej, a w jakim sekciarskiej. W tym celu została zekonstruowana baptystyczna duchowość okresu międzywojennego obejmująca postawę jednostki wobec Boga, innych ludzi i społeczeństwa. W konkluzji autor stwierdza niewystarczalność dychotomicznego rozróżnienia Troeltscha do charakterystyki baptyzmu, który posiadał zarówno cechy kościoła jak i sekty w rozumieniu niemieckiego badacza.
URI: http://hdl.handle.net/10593/491
ISBN: 83-7112-083-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_ZF_00_08.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.