Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4995
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. DOKTORAT HONOROWY EUROPEJSKIEGO UNIEWERSYTETU VIADRINA DLA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI U AM W POZNANIU PROFESORA DR. HAB. ANDRZEJA J. SZWARCA
Authors: Kubicki, Philipp
Sikorska-Dzięgielewska, Krystyna
Issue Date: 2008
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 4, s. 237-239
URI: http://hdl.handle.net/10593/4995
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Sprawozdania i informacje_P_Kubicki_K_Sikorska_Dziegielewska_237-239.pdf127.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.