Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5432
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. „ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI - UCZONY I NAUCZYCIEL” Konferencja zorganizowana 11 maja 2007 r. w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM
Other Titles: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. „ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI - UCZONY I NAUCZYCIEL” Konferencja zorganizowana 11 maja 2007 r. w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM
Authors: Hermann, Mikołaj
Zwierzykowski, Piotr Filip
Issue Date: 2007
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 69, 2007, z. 3, s. 269-271.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5432
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_Sprawozdania i informacje_M_Hermann_P_F_Zwierzychowski_269-271.pdf117.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.