Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5472
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. OPINIE O DZIAŁALNOŚCI I DOROBKU NAUKOWYM PROF. JERZEGO ZUBRZYCKIEGO
Authors: Babiński, Grzegorz
Dulczewski, Zygmunt
Szczepański, Jan
Issue Date: 1998
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 487-493
URI: http://hdl.handle.net/10593/5472
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_Sprawozdania i informacje_G_Bobinski_Z_Dulczewski_J_Szczepanski_487-493.pdf283.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.