Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5498
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Czyżewski, Andrzej
Issue Date: 1998
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 464-465
Abstract: Michał A. Jerzak, Giełda towarowa na rynku rolnym, Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa 1998, ss. 88.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5498
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_Przegląd piśmiennictwa_Andrzej_Czyzewski_464-465.pdf87.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.