Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5501
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Suchocka, Renata
Issue Date: 1998
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 3-4, s. 470-473
Abstract: Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim, pod red. Krzysztofa Frysztackiego, TAiWPN Universitas, Kraków 1998, ss. 285.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5501
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_Przegląd piśmiennictwa_Renata_Suchocka_470-473.pdf182.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.