Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5655
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Nawrot, Katarzyna A.
Issue Date: 2005
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 3, s. 217-219
Abstract: Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej, t. 1—2, pod red. W. Małachowskiego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004, ss. 467 i 328.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5655
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_Przegląd piśmiennictwa_Katarzyna_A_Nawrot_217-219.pdf145.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.