Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5682
Title: Nowoczesne metody badawcze w psychologii
Authors: Paluchowski, Władysław Jacek (red.)
Bujacz, Aleksandra (red.)
Haładziński, Piotr (red.)
Kaczmarek, Lech (red.)
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Nowoczesne metody badawcze w psychologii, red. W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2012
Abstract: Zamieszczone w pracy artykuły prezentują rodowód, istotę i zakresy zastosowania zarówno nowych, jak i starszych psychologicznych metod badawczych - od metod projekcyjnych po służące prowadzeniu badań psychologicznych za pomocą komputera. Mogą one pomóc zarówno badaczom, jak i praktykom z różnych dziedzin psychologii rozszerzyć repertuar narzędzi badawczych i diagnostycznych, a także zaplanować właściwe podejście do badań dotyczących różnorodnych zjawisk psychologicznych. Z recenzji dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek
URI: http://hdl.handle.net/10593/5682
ISBN: 978-83-62243-92-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowoczesne metody badawcze.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.