Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5745
Title: Interakcje kulturowe między zachodnim i południowo-wschodnim (pontyjskim) odłamem trzcinieckiego kręgu kulturowego
Authors: Górski, Jacek
Makarowicz, Przemysław
Keywords: Interakcje kulturowe
wymiana
kontakty
trzciniecki krąg kulturowy
kultura komarowska
kurhany
Issue Date: 2007
Publisher: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
Citation: L. Bakalarska (red.) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa 2007, s. 148-170.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5745
ISBN: 978-83-924636-7-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Górski, Makarowicz - Lańcut.pdf8.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.