Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/618
Title: Lingwistyczne aspekty mechanizmów ripostowania
Other Titles: Linquistic aspects of riposting mechanisms
Authors: Laskowski, Wojciech
Advisor: Karpiński, Maciej. Promotor
Keywords: riposta
riposte
mechanizmy
mechanisms
akty dialogowe
dialogic Acts
bystrość
cleverness
humor
Issue Date: 21-Oct-2010
Abstract: Celem pracy było: odtworzenie stanu badań, sformułowanie roboczej definicji riposty, weryfikacja tej definicji w ramach analiz i zaproponowanie modelu opisu mechanizmów ripostowania. W związku z eksploracyjnym charakterem badań oraz przyjętą perspektywą pragmatyczną, analizy przeprowadzone zostały na dwa sposoby:- 89 przykładów ripost zostało przeanalizowanych pod kątem trzech głównych, wyróżnionych na podstawie stanu badań, aspektów ripostowania (relacyjność, kontekst, cel);- pozostałe cechy ripost przeanalizowane zostały przy wykorzystaniu metod charakterystycznych dla badań pilotażowych – tj. metody studium przypadku i egzemplifikacji.Wnioski z przeprowadzonych analiz można podsumować następująco:1. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że riposty pojawiają się w interakcjach o charakterze antagonistycznym.2. Badania na zgromadzonym materiale pozwalają również wysunąć wniosek, że ripostę cechuje przede wszystkim bystrość. 3. Przeprowadzone analizy pozwalają uznać, że riposty nie muszą odznaczać się ciętością, a zatem, bardziej precyzyjne jest stwierdzenie, że riposty służą regulowaniu korzystnego układu pozycyjnego w interakcji. 4. Ripostę można zdefiniować jako replikę dialogową, mająca na celu przede wszystkim regulowanie korzystnego układu pozycyjnego w interakcji, będącą przejawem bystrości dyskutanta.
The aim of the study was to examine mechanisms of ripost-creation. In the first place, it required to determine what a riposte is.The methodology of riposte research which was applied can be characterized as explorative and pragmatic. It is explorative because of the luck of any studies in this domain and pragmatic because it is directed at finding methods of creating these communicative tools. Because of this, two methods were used: exemplification and case studies.The corpus of ripostes contained 89 exchanges ended with ripostes. The conclusions of these studies are as follows:- ripostes are embedded in the combat domain- there are eight features of ripostes: quickness, relatedness, sharpness, wittiness, accuracy, smartness, conciseness (brevity), brightness (brilliance) - sharpeness is not an obligatory feature of riposte- the most important quality of riposte is smartness- riposte can be defined as dialogic act, which aim is to negotiate beneficial interactional setup by using cleverness- model of riposte-creation requires three elements: description of context, relatedness and goal of utterances.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/618
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.