Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/621
Title: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce
Other Titles: Anthropology of family: practicing kinship in different social settings in contemporary Poland
Authors: Stanisz, Agata
Advisor: Buchowski, Michał. Promotor
Keywords: Pokrewieństwo
Kinship
Rodzina
Family
Praktyka
Practice
Gender
Issue Date: 21-Oct-2010
Abstract: Dysertacja opiera się na pięcioletnich badaniach etnograficznych zrealizowanych w Poznaniu, Jeleniej Górze oraz Dziekanowicach. Jej celem jest deskrypcja oraz interpretacja życia rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w kontekście codzienności. Rozważam w niej zaganienie pokrewieństwa w odniesieniu do zarówno klasycznych jak i najbardziej współczesnych ustaleń teoretycznych. Dokonuję ich korekcji oraz uzupełnienia. W tym kontekście interpretacji poddaję pokrewieństwo, małżeństwo, konflikty wewnątrzrodzinne, ekonomię, zjawisko wytwarzania bezpieczeństwa społecznego oraz działania mechanizmu wzajemnej pomocy. To co proponuję w swojej dysertacji, to spojrzenie na zagadnienie rodziny oraz pokrewieństwa, które odrzuca konieczność odwoływania się do wcześniej ustalonych modeli i typologizacji, które opierają się na selektywnym i niepełnym postrzeganiu życia rodzinnego. Poddaję wobec tego pod wątpliwość oczywistość dyskursywnych i naukowych modeli czy wzorów rodziny. Podejmuję próbę zmierzenia się z takimi elementami teorii rodziny jak: tworzenie kategorii i klasyfikacji, opieranie się na wypowiedziach o charakterze deklaratywnym, czy zastosowanie dychotomii analitycznej prywatne-publiczne. Cechą dysertacji jest brak jednej pozycji teoretycznej, wieloperspektywiczna ‘miękka interpretacja’ odwołująca się do długoterminowych, stacjonarnych badań etnograficznych.
The doctoral dissertation is based on five years of ethnographic fieldwork in the three locations: Poznań, Jelenia Góra and Dziekanowice. The main aim is to give an account of family life in contemporary Poland; particular emphasis is put on practices and actions taken in the context of daily life. In order to explore issues of kinship, marriage, conflicts, domestic economy, social security and dynamic of mutual help both classical and most contemporary theoretical frameworks are applied. In my dissertation I call into question the usefulness of established and taken for granted scientific models, typologies and discourses usually employed to analyze social phenomena of family and kinship. I make an attempt to create categories and classifications on the basis of statements of informants or by applying dichotomous distinction on private between public. In order to present intricate social fabric of family life I did not privilege any theoretical approach trying instead to present collected data from multiple perspectives emerging from long-term ethnographic research.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/621
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stanisz_doktorat_kinship.pdf
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.