Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6250
Title: Podstawy komunikacji interpersonalnej
Authors: Michałowska, Danuta Anna
Keywords: komunikacja interpersonalna
komunikacja społeczna
Issue Date: 16-May-2013
Series/Report no.: Psychopedagogiczne podstawy komunikacji społecznej w edukacji;
Abstract: Podstawowe umiejętności komunikacji międzyludzkiej wymagają poznania istoty procesu komunikacji interpersonalnej, zasad i reguł warunkujących konstruktywne nawiązywanie relacji.
Description: Materiał dydaktyczny jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego. Zawiera zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, teorii wychowania. Wiedza o komunikacji międzyludzkiej i kompetencje społeczne są podstawą pracy w zawodzie nauczyciela oraz w zawodach, gdzie sukces zależy od umiejętności współpracy z innymi ludźmi, zdolności do osiągania consensusu i otrzymywania oryginalnych efektów własnych i wspólnych działań. Jest to również zakres wiedzy wspierający rozwój osobowości oraz kompetencje społeczne, dzięki którym możliwe jest pokonywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6250
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podstawy komunikacji interpersonalnej.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons