Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6258
Title: Formy w dramie. Strategie i techniki w dramie
Authors: Michałowska, Danuta Anna
Keywords: formy, techniki i strategie pracy za pomocą dramy
Issue Date: 16-May-2013
Series/Report no.: Drama i psychodrama w edukacji - metody kreatywne w edukacji;
Abstract: Drama charakteryzuje się różnorodnością podejść do prób rozwiązania problemu. W prezentacji wymienione są podstawowe formy dramy, strategie, które ukierunkowują myślenie uczestników i stymulują do uważnego zastanowienia się i przemyślenia znaczących kwestii występujących w omawianym temacie. Liczne techniki dramowe stwarzają możliwość różnych form ekspresji myśli i odczuć osób uczestniczących w dramie.
Description: Materiał dydaktyczny jest przeznaczony dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego, tematyka odnosi się do współczesnych teorii rozwoju osobowości, teorii kształcenia i wychowania oraz praktyki edukacyjnej, z uwzględnieniem kreatywnych metod pracy grupowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6258
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formy w dramie. Strategie i techniki w dramie.pdf10 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons