Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6291
Title: W tym szaleństwie jest metoda
Authors: Figiel, Agnieszka
Rogowski, Łukasz
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo, red. Agnieszka Figiel, Łukasz Rogowski, ss.122.
Description: Postawy wobec badań empirycznych mogą być traktowane jako jeden z głównych czynników tworzenia wielowątkowości nurtów w naukach społecznych. Podział na socjologię teoretyczną i empiryczną - jakkolwiek bardzo uproszczony i powierzchowny - wciąż stanowi jeden z podstawowych wyznaczników zarówno kształtowania programów zajęć dydaktycznych, jak i działalności naukowej. Co więcej, dotyczy to programów zajęć dydaktycznych, jak i działalności naukowej, Co więcej,dotyczy to nie tylko czasów współczesnych (gdzie rozróżnienie na teorię i praktykę nierzadko determinuje sposób myślenia adeptów socjologii), ale i przeszłości (gdy różnice pomiędzy socjologami teoretykami i socjologami praktykami były chyba jeszcze bardziej widoczne). Także sama metodologia socjologii rozbita jest - niekiedy ze sobą współpracujące, a kiedy indziej rywalizujące - sposoby uprawiania badań; podział na badania ilościowe i jakościowe jest chyba najlepszym przykładem. Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników, ma na celu pokazanie błędności tych opozycji. Wychodzimy bowiem z założenia, że teoria socjologiczna i praktyka badawcza są nieodłącznie ze sobą związane. Z Wprowadzenia
URI: http://hdl.handle.net/10593/6291
ISBN: 978-83-62243-29-7
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Figiel_Rogowski.pdf702.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.