Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/629
Title: Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
Other Titles: The evaluation of the state of preservation of the regional newspapers and journals from the years 1800-1939 held in the collection of Poznań University Library
Authors: Kubiś, Katarzyna
Nowakowski, Andrzej
Keywords: ochrona zbiorów
collection preservation
kwaśny papier
acidic paper
odkwaszanie masowe
mass deacidization
prasa regionalna
regional press
Wielkopolska
Wielkopolska (Greater Poland)
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 77-86
Abstract: W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.
Between 2007 and 2008, Poznań University Library examined its stock of newspapers and journals published in the Wielkopolska region between 1800 and 1939 that are currently held in the stacks of the library. The aim of the examination was to evaluate the state of preservation of the material in view of its acidity. To achieve required results, Stanford method with the examination of the pH of paper was employed in the project. The selected collection included 7,014 volumes from which 384 copies of representative sample material were isolated. In the course of the study it was established that 40% of the collection was in a bad state of preservation and further 45% was already damaged and needed restoration. All items under scrutiny were printed on acidic paper. Moreover, the measure of acidity in the pH scale below 5 was indicated for more than 96% of the collection. The results of the examination indicate that 85% of the collection should be first digitized or microfilmed and then, if their present state of preservation permits, undergo the process known as mass deacidization.
URI: http://hdl.handle.net/10593/629
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubiś.pdf957.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.