Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6385
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Jarmołowicz, Wacław
Issue Date: 2006
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 3, s. 203-205.
Abstract: Wacław Wilczyński, Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 212.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6385
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Przegląd piśmiennictwa_Waclaw_Jarmolowicz_203-205.pdf136.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.