Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6386
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Kroszel, Janusz
Issue Date: 2006
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 3, s. 206-208.
Abstract: Józef Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 193.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6386
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Przegląd piśmiennictwa_Janusz_Kroszel_206-208.pdf135.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.