Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGaziński, Radosław-
dc.date.accessioned2010-10-27T11:29:43Z-
dc.date.available2010-10-27T11:29:43Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBiblioteka nr 13 (22), 2009, s. 173-180.pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/639-
dc.description.abstractW Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w zespole archiwalnym Staatskanzelei zachowały się trzy jednostki archiwalne dotyczące drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku. Są to materiały o charakterze instytucjonalnym pokazujące problemy drukarstwa i handlu książką od strony brandenburskiej administracji prowincjonalnej. Drukarnię założono w Kołobrzegu za zgodą elektora Fryderyka Wilhelma w maju 1653 roku, a pierwszym drukarzem został Henryk Heissen. Po nim do końca XVII wieku drukarnię prowadzili: Jakub Kusen, Berger Campen i Johann Mikołaj Ernst. Drukarze w Kołobrzegu nie tylko drukowali książki, ale również sprzedawali je na terenie miasta. Obok nich w omawianym okresie działali tu także profesjonalni handlarze książkami: Jeremiasz Amphras, Jeremiasz Mamfass, Jakub Henning, Johan Danhardt i Jeremiasz Schrey. W drugiej połowie XVII wieku Kołobrzeg był, jak na warunki pomorskie, znaczącym centrum drukarstwa i handlu książką. Znaczenie to pomniejszyło przeniesienie stolicy prowincji do Stargardu (1668 rok).pl_PL
dc.description.abstractThe Registry Office (Archives) in Greifswald preserves, in the archival set Staatskanzelei, four archival units related to printing and the book trade in Kołobrzeg (German: Colberg) in the first half of the seventeenth century. They represent material of institutional character that refer to problems in printing and book trade viewed by the provincial administration of the Branderburg March. The first printing house in Colberg, with the elector Frederic Wilhelm consent, was set up in May 1653 and Henrich Heissen was appointed the first printer of the new establishment. He was followed, until the end of the seventeenth century, by: Jacob Kusen, Berger Campen and Johan Nikolaus Ernst. Printers in Colberg were not only involved in printing books but also in selling them in the town. Beside the already mentioned printers, in the timeframe in question, there were also other professional booksellers such as Jeremias Amphras, Jacob Henning, Johan Danhardt and Jeremias Schrey. In all, in the second half of the seventeenth century, Colberg was an important center of publishing and book trade. Its importance was diminished greatly when the capital of the province was moved to Stargard (German: Stargard in Pommern) in 1668.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.subjectdrukarstwopl_PL
dc.subjectprintingpl_PL
dc.subjecthandel książkąpl_PL
dc.subjectbook tradepl_PL
dc.subjectPomorzepl_PL
dc.subjectPommernpl_PL
dc.subjectKołobrzegpl_PL
dc.subjectKolbergpl_PL
dc.subjectDruga połowa XVII wiekupl_PL
dc.subjectSecond half of the 17th c.pl_PL
dc.titleZ dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wiekupl_PL
dc.title.alternativePrinting, Book trade, Pommern, Kołobrzeg (Kolberg), Second half of the 17th cpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf535.19 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.