Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/644
Title: UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
Other Titles: UNINETTUNO – an international virtual university with the technology to follow the courses at a distance
Authors: Lamberti, Maria
Keywords: Uniwersytet Uninettuno
International Telematic University UNINETTUNO
Nauczanie na odległość
E-learning
Distance learning
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 203-210.
Abstract: Artykuł omawia działalność UNINETTUNO, największego wirtualnego uniwersytetu włoskiego o zasięgu międzynarodowym. Università Telematica Uninettuno to realizowany od 1990 roku, początkowo jako konsorcjum NETTUNO, włoski projekt kształcenia na odległość na poziomie uniwersyteckim. Obecnie działa w jedenastu krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, w Wielkiej Brytanii, Albanii i na Ukrainie. Jego działalność opiera się na oryginalnym psychopedagogicznym modelu opracowanym przez prof. M.A. Garito z Rzymu. Dzięki bardzo rozbudowanej bazie technologicznej studenci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych w czasie rzeczywistym jako wideokonferencje, słuchać wykładów transmitowanych za pośrednictwem sieci telewizji satelitarnych oraz korzystać z wykładów umieszczonych w Internecie w dogodnym dla siebie czasie. Bogata i wielojęzyczna oferta programowa stanowi ogromną szansę dla osób pracujących, które mogą zdalnie zdobyć dyplom uniwersytecki w wielu cenionych na rynku pracy specjalnościach.
The article discusses the operation of the biggest virtual Italian university with international scope of activity UNINETTUNO. Università Telematica Uninettuno has been in operation since 1990, initially as a consortium, and is an Italian project of providing an Internet-based learning academic environment. It is currently available in eleven Mediterranean countries, Great Britain, Albania and the Ukraine. Its activity is based on the original psychopedagogical model worked out by Prof. M.A. Garito of Rome. Thanks to its advanced technological base, students are in position to participate in real time lectures organized in the form of videoconferences, they can listen to lectures delivered via satelite televison and have access to lectures online, which are accessible at request. The rich and multilingual offer presents a great opportunity for working people who can do a university degree at a distance in many fields of education, thus becoming professionals with good position with respect to the labour market.
URI: http://hdl.handle.net/10593/644
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.