Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrabowska, Hanna-
dc.date.accessioned2013-06-07T15:11:28Z-
dc.date.available2013-06-07T15:11:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2012, nr 16(25), s. 283-298pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/6459-
dc.description.abstractZmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.pl_PL
dc.description.abstractThe ever-changing, dynamic and increasingly more and more demanding environment of the modern research library exerts pressure on innovative processes related to changes in the applicable managing model. The article discusses the changes in the organization and the managing system at the library of the University of Eastern Finland that had to be effected as a result of a merging process of individual library units into one. The article provides a description of a number of the said transformations at the level of the organizational structure, acquisition policy, storage and circulation of resources and at the level of human resources management within the context of the concept of the institution that has to learn in the process and can adjust itself to unstable environment and the following changes. Within this concept, the library is also to be in position to be ready to adopt alternative solutions that would secure continuity and further development of the institution.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.subjectBiblioteka Uniwersytetu Finlandii Wschodniejpl_PL
dc.subjectLibrary of the University of Eastern Finlandpl_PL
dc.subjectNational Repository Librarypl_PL
dc.subjectBiblioteka Uniwersytecka w Kuopiopl_PL
dc.subjectKuopio University Librarypl_PL
dc.subjectBiblioteka Uniwersytecka w Joensuupl_PL
dc.subjectJoensuu University Librarypl_PL
dc.subjectOrganizacja ucząca siępl_PL
dc.subjectInstitution that learnspl_PL
dc.title„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniejpl_PL
dc.title.alternative”The library that learns” – changes in the organization and the management system at the Library of the University of Eastern Finlandpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2012, nr 16 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanna Grabowska.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.