Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6488
Title: Żelazne Damy polityki
Authors: Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: kobiety
żelazna dama
polityka
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: M. Musiał-Karg, Żelazne Damy polityki, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD, Poznań 2010, s. 115-128.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6488
ISBN: 978-83-60677-88-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Żelazne Damy Polityki.pdf83.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.