Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDziergwa, Roman. Promotor-
dc.contributor.authorOszczudłowski, Szymon-
dc.date.accessioned2010-11-05T07:40:14Z-
dc.date.available2010-11-05T07:40:14Z-
dc.date.issued2010-11-05T07:40:14Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/653-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiejpl_PL
dc.description.abstractDas Engagement Thomas Manns ins kulturelle und politische Leben Deutschlands machte ihn zu einem echten politischen Schriftsteller. Alle Auseinandersetzungen um sein Werk, Missverständnisse und Vorurteile unter Thomas-Mann-Forschern haben oftmals keine logische Begründung. Diese Arbeit versucht die bedeutendsten Aspekte politischer Tätigkeit Thomas Manns zu veranschaulichen, um damit zu zeigen, dass er ein interdisziplinärer Schriftsteller war. Es ist nicht übertrieben, wenn man die These wagt, dass Thomas Manns umfangreiche Literatur ihn zu Medium der Weltliteratur machte.pl_PL
dc.description.abstractPrzedłożona praca to innowacyjne opracowanie badawcze dotyczące zaangażowania Tomasza Manna w życie polityczne nie tylko jego ojczyzny, ale innych krajów. Najlepszym przykładem, jaki można przytoczyć, jest nawoływanie autora do odbudowy przyjaznych stosunków pomiędzy Niemcami i Francją. Znaczna ilość argumentów, porównanie stanu badań innych autorów, zajmujących się interpretacją dzieł tego wybitnego pisarza, pozwoliła mi na uściślenie pewnych faktów i wyciągnięcie wniosków, które rzucają nowe światło na tak mało znany obszar twórczości Tomasza Manna, jakim jest jego udział w życiu politycznym Niemiec. Należy podkreślić także wybór esejów i przemówień autora spośród wielu innych, które zostały wyselekcjonowane przeze mnie w celu jak najlepszego przekazu treści i unaocznienia sensu działalności politycznej pisarza.pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation present a engagement of the most famous german wirter Thomas Mann in literary and political reality in the time of Weimarer Republic. His engagement in many spheres like culture, philosophy, politics and social problems is the best prove to recognize Thomas Mann as a greatest writer ever. He tried to also fight against Nazis with his political essays. This activities coused, that he must leave his country for many years and move to the USA. But it didn’t stop him to be further in the opposite to Nazis. This dissertation aims to prove that Thomas Mann as a political writer, who engage for his fatherland and fight for freedom.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.subjectThomas Mannpl_PL
dc.subjectWeimarer Republikpl_PL
dc.subjectMannpl_PL
dc.subjectWeimarpl_PL
dc.subjectRepublika Weimarskapl_PL
dc.subjectTomasz Mannpl_PL
dc.titleLiterarische und öffentliche Auseinandersetzung Thomas Manns mit der politischen Wirklichkeit Deutschlands in der Zeit der Weimarer Republik (1918-1933) und nach ihrpl_PL
dc.title.alternativeLiterackie i publiczne rozprawy Tomasza Manna z polityczną rzeczywistością Republiki Weimarskiej (1918-1933) i po niejpl_PL
dc.title.alternativeLiterary and political debates of Thomas Mann about the reality in Weimarer Republic (1918-1933) and after this termpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZYMONOSZCUDLOWSKI.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.