Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBąba, Stanisław. Promotor-
dc.contributor.authorKrupa-Juryca, Monika-
dc.date.accessioned2010-11-16T08:19:15Z-
dc.date.available2010-11-16T08:19:15Z-
dc.date.issued2010-11-16T08:19:15Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/661-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.description.abstractRozprawa mieści się w nurcie lingwistyki kulturowej, a jej główne założenie sprowadza się do tego, by dowieść antropocentrycznego charakteru frazeologii animalistycznej. Podstawę materiałową stanowi około 1000 polskich frazeologizmów z nazwami zwierząt, wyekscerpowanych z różnych źródeł leksykograficznych i frazeologicznych powstałych po 1968 roku. Składa się ona z części ogólnej i dwu części analitycznych, które z kolei zawierają słownik alfabetyczny i słownik tematyczny polskich frazeologizmów „zwierzęcych”.pl_PL
dc.description.abstractThis treatise is located in a current of cultural linguistics. Its main principle goes to that, to prove the anthropocentric character of the animalistic phraseology. The ground of the material is about 1000 Polish phraseologisms with the names of animals which are excerpted from different lexicographical and phraseological sources created after 1968. This work contains a general part and two analytic parts, where in which of them there is an alphabetical dictionary and a thematic dictionary of Polish “animal” phraseologisms.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectfrazeologia animalistycznapl_PL
dc.subjectanimalistic phraseologypl_PL
dc.subjectlingwistyka kulturowapl_PL
dc.subjectcultural linguisticspl_PL
dc.subjectantropocentryzmpl_PL
dc.subjectanthropocentrismpl_PL
dc.subjectleksykologiapl_PL
dc.subjectlexicologypl_PL
dc.subjectleksykografiapl_PL
dc.subjectlexicographypl_PL
dc.titleFrazeologizmy z nazwami zwierząt we współczesnym języku polskimpl_PL
dc.title.alternativePhraseologisms with the names of animals in a contemporary Polish languagepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRAZEOLOGIZMY Z NAZWAMI ZWIERZĄT.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.