Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6686
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Zając, Kazimierz
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 1, s. 205-207
Abstract: Walentyna Ignatczyk, System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, Centrum Badań nad Rodziną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria „Badania nad Rodziną. Materiały i Przyczynki”, t. 4, Poznań 2003, ss. 338.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6686
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Przegl_d pi_miennictwa_Kazimierz_Zajac_205-207.pdf142.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.