Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6689
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Nawrot, Katarzyna
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 1, s. 207-210
Abstract: Stanisław Naruszewicz, Katarzyna Czerewacz, Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2003, ss. 250.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6689
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_Przegl_d pi_miennictwa_Katarzyna_Nawrot_207-210.pdf183.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.