Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6722
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Rój, Justyna
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 297-299.
Abstract: Izabela Nawrolska, Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DXXVIII) 454, Szczecin 2003 ss 328.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6722
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_Przegl_d pi_miennictwa_Justyna_Roj_297-299.pdf135.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.