Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6723
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Urbańczyk, Michał
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 295-297.
Abstract: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red. Lecha Dubela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2003, ss. 490.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6723
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Przegl_d pi_miennictwa_Michal_Urbanczyk_295-297.pdf147.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.